Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjällä on tietosuoja-asetusten mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää in­for­maa­tio­vel­vot­teen. 

Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Bella Pauliina

Viestikatu 7 A

70600 Kuopio

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Pauliina Myllylä, kauneushoitola Bella Pauliina

bellapauliina@gmail.com, Puh:  0404189963

Reksiteri nimi ja ketä se koskee

-Kauneussalonki Bella Pauliinan asiakasrekisteri

-Rekisteri koskee asiakkaita, jotka asioivat yrityksessä Kauneussalonki Bella Pauliina

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittely ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin jotka ovat seuraavat:

– hoitotapahtumassa tarvittavat tiedot asiakkaasta

-Net­tia­jan­va­rauk­ses­sa, ajanvarauksien teko ja yhteydenotto asiakkaan varauksiin liittyen

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja

-Asiakkaan yhteystiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

-mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

– Asiakkaan lähettämät sähköpostit, tekstiviestit

-tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista 

-hoitotapahtumassa tarvittavia yleisiä  tietoja asiakkaan terveydestä

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

-asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

– asiakkaalta itseltään ajanarausta tehdessä BookSalon nettiajanvarauksen kautta

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyynnöt tai oikaisupyynnöt tehdään kirjallisesti: Kauneussalonki Bella Pauliina: bellapauliina@gmail.com

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voi poistaa. On huomioitavaa että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyjä tietoja. Rekisterinpitällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kun asiakkuus on voimassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kauneussalonki Bella Pauliinan ulkopuolelle mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.

Olemme varmistaneet että kaikki  palveluntarjoajamme noudattavat tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

-BookSalon net­tia­jan­va­rauk­sis­sa